ReisvoorwaardenReisvoorwaarden

Fitál Vakanties is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen van de ANVR-Reisvoorwaarden.

Aanvullende reisvoorwaarden Fitál Vakanties

Per 1 april 2016 zijn de nieuwe ANVR-reisvoorwaarden van toepassing, conform deze voorwaarden zijn er de volgende aanvullende reisvoorwaarden van toepassing:

Betaling

Wanneer u een vakantie bij Fitál Vakanties reserveert, en deze door ons is bevestigd, ontvangt u (meestal per e-mail) een bevestiging/factuur. Op deze factuur staat duidelijk beschreven wat u bij ons heeft gereserveerd. Checkt u zorgvuldig of deze informatie klopt met hetgeen u heeft gereserveerd (startdata, namen e.d.).

Het factuurbedrag is opgesplitst in een aanbetaling en een restant betaling. Aanbetaling: Dit is de basisreissom vermeerderd met toeslagen die betrekking hebben op de vakantie cq. pakket. De premie van afgesloten verzekeringen, alsmede de reserveringskosten en kosten calamiteitenfonds dienen volledig en gelijktijdig met de aanbetaling te worden betaald.

Voor reserveringen van een vakantie van Fitál Vakanties zijn de volgende betalingscondities van toepassing:
Aanbetaling dient uiterlijk 15 dagen ná factuurdatum te zijn voldaan
15% van de reissom (20% van de reissom voor alle vlieg- en eigen-vervoervakanties).

Restantbedrag dient uiterlijk 42 dagen voor de startdatum van de vakantie cq. pakket te zijn voldaan.

Voor reserveringen gemaakt binnen 42 dagen voor de startdatum geldt dat het volledige factuurbedrag per omgaande dient te worden overgemaakt.

Wijzigen van uw reservering

Wanneer u nadat de reservering is bevestigd, en u een factuur heeft ontvangen, een wijziging wilt laten aanbrengen, dan zullen daarvoor € 30,- wijzigingskosten + eventuele bijkomende kosten (e.e.a. afhankelijk wat de wijziging betreft) in rekening worden gebracht waarna u een nieuwe bevestiging/factuur zult ontvangen.

Annulering van uw reservering

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en premie van annuleringsverzekering, de volgende annuleringskosten verschuldigd:
A. Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de startdatum: de aanbetaling
B. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de startdatum: 35% van de reissom.
C. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de startdatum: 40% van de reissom.
D. Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de startdatum: 50% van de reissom.
E. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de startdatum: 75% van de reissom.
F. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de startdatum: 90% van de reissom.
G. Bij annulering op de startdatum of later: de volle reissom.

Kwaliteitsbewaking

Ondanks alle zorg en aandacht die Fitál Vakanties besteedt aan de uitvoer van haar vakanties kan het zijn dat de vakantie niet (geheel) aan uw verwachtingen voldoet. Het is belangrijk dat u in eerste instantie uw klacht kenbaar maakt aan de chauffeur, reisbegeleider en/of hotelier en samen met hen de klacht bespreekt zodat ter plaatse (tijdens de vakantie) nog voor een oplossing kan worden gezorgd. Het is belangrijk dat u samen met de betrokkenen dit schriftelijk op het klachtenformulier invult.

Wanneer uw klacht niet bevredigend is opgelost, dient deze uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de vakantie schriftelijk en gemotiveerd per post of e-mail te worden opgestuurd naar Fitál Vakanties. Klachten genoemd in het enquête- reviewsysteem worden niet als klacht in behandeling genomen. Klachten die via social media worden geuit, worden eveneens niet als klacht in behandeling genomen.

Indien een klacht niet tijdig en conform de bovenstaande voorwaarden wordt ingediend, zal deze niet in behandeling worden genomen, tenzij u (de reiziger) hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Fitál Vakanties geeft u hierover schriftelijk bericht.

Fitál Vakanties stuurt u een bevestiging van ontvangst van de klacht en zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Annulering door reisorganisatie

Minimum deelname busvakanties: 22 personen.
Annuleringstermijn touroperator:
vakanties korter of gelijk aan 8 dagen: 8 dagen voor vertrek.
vakanties langer dan 8 dagen: 15 dagen voor vertrek.

Voorwaarden spaarsysteem Fitjes

Bij iedere vakantie die u reserveert uit de brochure ontvangt u 1 Fitje®’voor elke € 50 per persoon. Lees onderstaande voorwaarden voor het sparen van de Fitjes.

U spaart niet alleen voor fikse kortingen tot wel 20% op de volgende vakantie, maar ook voor tussentijdse aanbiedingen (ook in de webshop).

Voorwaarden:

Bij reservering dient u aan te geven of u Fitjes wilt verzilveren. Na het versturen van de bevestiging is dit niet meer mogelijk.
Indien u (nog) in het bezit bent van een volle spaarkaart dient deze binnen 7 dagen na uw reservering bij Fitál in het bezit te zijn.
De Fitjes worden berekend over de basis reissom van de persoon die de Fitjes inlevert/verzilvert en niet over de toeslagen.
Fitjes kunnen niet in combinatie met andere kortingen en/of acties worden verzilverd.
Maximaal kan er 200 Fitjes per vakantie worden ingeleverd.
De korting van de ingeleverde Fitjes geldt alleen voor de origineel geboekte vakantie en niet voor een eventuele omboeking naar een duurdere vakantie.
Alleen geldig bij vakanties vanaf Euro 250,- p.p.
Fitjes zijn persoonsgebonden, bij reservering van meerdere personen op één boeking ontvangt iedere deelnemer zijn 'eigen' Fitjes en niet alleen de hoofdboeker.
Levert u uw Fitjes/Fitál Paspoort in voor korting dan zijn overige korting niet geldig/van toepassing.
Voorafgaande (actie)voorwaarden komen hiermee te vervallen.

De waarde van uw Fitjes:
50 fitjes = 5% korting
100 fitjes = 10% korting
125 fitjes = 12,5% korting
150 fitjes = 15% korting
200 fitjes = 20% korting

Met ingang van 2014 worden de Fitjes® digitaal verwerkt. Dit betekent dat u bij de reisbescheiden geen paspoort en/of Fitjes ontvangt, maar dat de Fitjes elektronisch aan uw account/klantnummer worden gekoppeld.

Bijgewerkt: 18 januari 2016